Nastavenia

Nachádza sa v hornej navigačnej lište kliknutím na nickname: Nickname > Nastavenia

Po registrácii nie je môžné zmeniť údaje

Nickname
E-mailová adresa

Podať inzerát

Nachádza sa v hornej navigačnej lište kliknutím na tlačidlo Podať inzerát.
TerraPlaza považuje korektný obchod za veľmi dôležitý, preto pri podávaní inzerátov je nutné zadať niekoľko údajov.

Povinné údaje k podaniu inzerátu

Priezvisko
Meno
Krajina
PSČ
Mesto

Pri podávaní inzerátu si môžeš vybrať z niekoľkých kategórií.

V prípade, že zistíš niektoré z nižšie uvedených, nahlás to prosím administrátorom kliknutím na tlačidlo Nahlásiť, aby stránka mohla fungovať správne (Nahlásenie je anonymné).

V inzeráte nemôže byť

Kategórii nevhodný obsah
Ten istý inzerát vo viacerých kategóriách
Produkty bez ceny

Bezplatný inzerát

Bezplatný inzerát je vhodný v prvom rade pre občasných inzerentov.

Môžeš mať najviac 3 bezplatné inzeráty, v hociktorej kategórii.
Maximálny počet použiteľných znakov: 500 ks.
Pripojiť môžeš najviac 3 obrázky.
Každých 48 hodín môžeš UP-ovať.
Editovať môžeš kedykoľvek.

Prémiový inzerát

Prémiové inzeráty sme vymysleli preto, aby sa na stránke dali výrazne odlíšiť obchodníci od občasných inzerentov.
Platba: 500 Kreditov/ks

Prečo sa oplatí podať prémiový inzerát?

Tvoj inzerát získa osobitnú pozornosť.
Tvoj inzerát uvidia viacerí.
Môže byť obsahovo dlhší (1500 znakov)
Môžeš pripojiť až 6 obrázkov.
Počet prémiových inzerátov nie je obmedzený v jednotlivých kategóriách.

Prémiový inzerát sa nemôže UP-ovať.

Platnosť prémiových inzerátov je 14 dní, ale na tvojej profilovej stránke je naďalej dostupný.

UP

Bezplatný inzerát môžeš každých 48 hodín UP-ovať, tým sa posunie na začiatok zoznamu.

Editovať inzerát

Bezplatné a Prémiové inzeráty môžeš kedykoľvek editovať.

Obrázky inzerátov

Ku každému bezplatnému inzerátu sa dajú pripojiť 3 obrázky, ku každému Prémiovému inzerátu 6 obrázkov.

Nemôžeš pripojiť obrázok, ktorý

Obsahuje text, výnimku tvoria vodoznaky, nickname, firemné logá.

Odstrániť inzerát

Bezplatný a Prémiový inzerát môžeš kedykoľvek odstrániť.

Ak inzerát vymažeš do 48 hodín, a podáš znovu s akýmkoľvek textom, bude uverejnený s dátumom a na pozícii odstráneného inzerátu.

Nahlásiť inzerát

V zozname inzerátov môžeš nahlásiť inzeráty, ktoré porušujú pravidlá.
Hlásenie je anonymné. Dostane sa k administrátorom, ktorí to v krátkej dobe posúdia.

Môžeš nahlásiť

Kategórii nevhodný obsah
Porušuje pravidlá
Porušuje osobné práva
Ostatné

Oznámenia

Oznámenia sa nachádzajú v hornej navigačnej lište.
V Nastaveniach môžes vypnúť zasielanie e-mailov o oznámeniach.

Dostaneš oznámenie

Ak ťa hodnotia
Ak niektorý užívateľ začne sledovať tvoje inzeráty
Ak niektorý užívateľ podá inzerát, ktorého sleduješ

Sledovať

Daného užívateľa môžeš začať sledovať kliknutím na ikonu hviezdy na jeho profilovej stránke.

O sledovaní dostaneš oznámenie

Ak niekto začne sledovať tvoje inzeráty
Ak sledovaný užívateľ podá inzerát

Hodnotenie

Po nákupe môžeš hodnotiť užívateľa na jeho profilovej stránke s cieľom získať objektívny obraz o predajcovi. Akýkoľvek iný obsah v súvislosti s tým je zakázaný.

Zakázané je:

V podmienkach uvedená časť "Obzvlásť zakázané v užívateľskej príručke": Podmienky

Nákup kreditu

Prostredníctvom nakúpených kreditov v systéme TerraPlazy môžeš podávať Prémiové inzeráty.
Možnosť nákupu a zostatkový kredit nájdeš kliknutím na tlačidlo "Podať inzerát".

Spôsob platby:

Paypal

Balíky

Nákupom väčšieho balíka kreditov získaš lepšiu cenu.

2 800 kreditov
6 400 kreditov
13 900 kreditov
31 400 kreditov
72 400 kreditov

Kreditný systém na stránke terraplaza.org slúži na zvýšenie profitu inzerentov. Kredity sa nemôžu zmeniť na peniaze, ani presúvať medzi užívateľmi.